CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajovod 1 czerwca 2015 r mieszaniny muszą być klasyfikowane, znakowane i pakowane wyłącznie zgodnie z CLP - zmiana dotyczy kart charakterystyki!! Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 

PageRank ikona zdarma

szkolenia2015pl skoleniapl2016 posterpl2

 

REACH i CLP usługi

Kompleksowe usługi związane z wymaganiami rozporządzenia REACH i CLP w firmie - Rejestracja / pre - rejestracji / zgłoszenia substancji , badania, przygotowanie dokumentacji ( CSA / CSR , WE, SDS), komunikacji w łańcuchu dostaw ....

więcej informacji>>

Produkty kosmetyczne

Oferujemy opracowanie wszystkych dokumentów potrzebnych do rejestracji za wprowadzeniem produktu kosmetycznego na rynku. W ramach współpracy z  laboratoriami certyfikowanymi oferujemy oraz nasze usługi w razie potrzeby badań substancji czynnych zawartych w produktach kosmetycznych.

więcej informacji>>

Karty charakterystyki

Report KCH w spółka - wszechstronny rozwój usług i przeglądu karty charakterystyki, REACH i CLP, scenariusz narażenia, sporządzania kart charakterystyki i scenariuszy narażenia w języku obcym...

więcej informacji>>

CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE sp. z o.o.
Szkolenia i kursy

 

Školenia a kurzy

Organizacja szkoleń dla obszaru ochrony zdrowia, do pracy z toksyn, zagrożeń środowiska i chemiczne, wymagania obowiązujących przepisów chemicznych ... Corporate Training - szkolenia dla pracowników w firmie bezpośrednio. Profesjonalne szkolenia we współpracy z ekspertami z prestiżowych instytucji europejskich.
więcej informacji>>

 
Oceny ryzyka
Hodnotenie rizík

Rozwój oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego oraz określenie dalszych działań korygujących zgodnie z REACH.(do przedsiębiorstw przemysłu spotkać prawne , doradztwo, outsourcing)
więcej informacji>>

 
Higieny pracy
ochranazdravia

 

W przypadku działań z użyciem środków chemicznych, pracodawca jest zobowiązany do oceny ryzyka od tych czynników i jeśli nowa działalność, prace mogłyby rozpocząć się dopiero po ocenie ryzyka, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia w pracy i w ten sposób uniknąć zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i ochrony środowiska; stworzenia korzystnych warunków pracy w odniesieniu do wszystkich aspektów związanych z pracą.

więcej informacji>>

 

 
Operating Procedure
safety

zapewnienia obowiązki pracodawcy:

  • wykrywania niebezpiecznych środków chemicznych
  • oceny ryzyka tych czynników;
  • opracowanie oceny ryzyka
  • wyeliminować ryzyko niebezpiecznych środków chemicznych
  • zapewniają pomiary środków chemicznych
  • więcej informacji>>

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification