CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 

PageRank ikona zdarma

szkolenia2015pl posterpl2

 

REACH i CLP usługi

Kompleksowe usługi związane z wymaganiami rozporządzenia REACH i CLP w firmie - Rejestracja / rejestracja wstępna / zgłoszenia substancji, badania, przygotowanie dokumentacji (CSA / CSR, WE, SDS), komunikacja w łańcuchu dostaw.

więcej informacji>>

Produkty kosmetyczne

Oferujemy opracowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do rejestracji i wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek. W ramach współpracy z certyfikowanymi laboratoriami oferujemy usługi w razie potrzeby wykonania badań substancji czynnych zawartych w produktach kosmetycznych.

więcej informacji>>

Karty charakterystyki

Serwis SDS - wszechstronne usługi dotyczące sporządzania i przeglądu kart charakterystyki zgodnie z REACH i CLP, scenariusze narażenia, sporządzanie kart charakterystyki i scenariuszy narażenia w języku obcym.

więcej informacji>>

CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE sp. z o.o.
Szkolenia i kursy
Školenia a kurzy

Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, pracy z substancjami toksycznymi, zagrożeń chemicznych oraz zagrożeń dla środowiska, wymagań obowiązujących przepisów chemicznych. Corporate Training - szkolenia dla pracowników w firmie bezpośrednio. Profesjonalne szkolenia we współpracy z ekspertami z prestiżowych instytucji europejskich.

więcej informacji>>

 
Ocena ryzyka
risk

Przeprowadzenie oceny ryzyka dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego oraz określenie dalszych działań korygujących zgodnie z REACH (spełnienie obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów, doradztwo, outsourcing).

 

więcej informacji>>

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy
ochranazdravia

W przypadku działań z użyciem środków chemicznych, pracodawca jest zobowiązany do wykonania oceny ryzyka dla tych czynników. W przypadku nowej działalności w celu zapewnienia bezpieczeństwa prace mogą rozpocząć się dopiero po wykonaniu oceny ryzyka. Dzięki temu możemy uniknąć zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska i stworzyć korzystne warunki pracy w odniesieniu do wszystkich aspektów.

 

więcej informacji>>

 
Procedury operacyjne
safety

Pomoc w wypełnianiu obowiązków pracodawcy:

  • wykrywanie niebezpiecznych czynników chemicznych
  • ocena ryzyka dla tych czynników
  • opracowanie oceny ryzyka
  • wyeliminowanie ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne
  • zapewnienie pomiarów stężeń substancji niebezpiecznych
  • więcej informacji>>


 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification