CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Prawodawstwo chemiczne Strategia produktów biobójczych
Adresowanie wydania produktów biobójczych

Rozporządzenie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) 528/2012) dotyczącą obrotu i stosowania produktów biobójczych na rynku, które są wykorzystywane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów, materiałów przed  szkodliwymi organizmami takymi jak bakterie lub robactwo, za efektów aktywnych substancji zawartych w produktach biobójczych.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 września 2013 r. Od tego dnia przedsiębiorstwa będą miały dwie możliwości przy składaniu wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu swoich produktów. W ramach pierwszej możliwośći (Autoryzacja na poziomie UE), która będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez duże firmy, wymaga się od przedsiębiorstwa złożenia wniosku do ECHA. Jeżeli produkt zostanie uznany za bezpieczny, będzie go można sprzedawać w całej UE. Druga możliwość może być bardziej przydatna dla licznych małych i średnich przedsiębiorstw w tej branży, ponieważ w jej ramach wymaga się złożenia wniosku do organu krajowego w celu sprzedaży produktu we własnym państwie. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane, przedsiębiorstwa będą mogły następnie wprowadzać produkty na rynek innych państw członkowskich zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Autoryzacja na poziomie UE będzie zezwolić spółkom do wydawania produktów biobójczych na rynku w całej Unii bez potrzeby krajowego i wzajemnego uznawania. Uprawnienie od Unii będzie przyznawane w podobnych warunkach użytkowania produktów biobójczych w Unii Europejskiej, z wyjątkiem tych, które zawierają substancje czynne, które spełniają kryteria wykluczenia i niektórych rodzajow preparatów (14, 15, 17, 20 i 21). W zależności od rodzajow preparatów będą zezwolenia  z Unii dostępne w trzech różnych etapach :

  • od 1 września 2013 dla produktów typu 1, 3, 4, 5, 18 i 19
  • od 1 stycznia 2017 dla typów 2, 6 i 13
  • od 1 stycznia 2020 dla pozostałych typów produktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 22

Proces pozwolenia zaczyna poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Organ Oceny, który został wcześniej wybrany przez wnioskodawców, ocenia dokumentację i przekazuje wynik do  ECHA Komisji biocydów do przygotowania opinii w ciągu 180 dni. Wreszcie, Komisja Europejska podejmie decyzję na podstawie decyzji Agencji ECHA.

Zatwierdzenie substancji czynnych: Firmy muszą złożyć wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Po weryfikacji ważności agencjów, organ oceny sprawuje pełną kontrolę i ocenę.Wynik jest przekazywany do ECHA Komisji  prze produkty biobójcze o przygotowanie opinii w ciągu 270 dni. Jest on następnie przedłożony Komisji w celu podjęcia decyzji.Podobny proces trwa do przywrócenia zatwierdzenia substancji czynnej.

Komisja Europejska prowadzi rejestr produktów biobójczych "R4BP", opublikowanym na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/user.login.cfm. Zaleca się, aby pierwszą część ich stosowania przez to zarejestrowanie znaku i swoje potencjalne zainteresowanie produktem na podstawie wzajemnego uznawania w innych państwach członkowskich UE. Rejestracja R4BP jest możliwa tylko poprzez konto utworzone w systemie ECAS (European Commission Authentication Service). Kwestie związane z R4BP aplikacja w razie potrzeby skonsultować bezpośrednie z administratorem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. " data-mce-href="mailto: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Oferujemy przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych dla rejestracji produktu biobójczego na wprowadzenie do obrotu:

  • Formularz notyfikacji produktu biobójczego
  • Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (KCH)
  • Etykiety tekstowe
  • Návod na použitie, ak to nie je na obale

W ramach współpracy z laboratoriami kwalifikowanego, oferujemy usługi, jeżeli jest to konieczne, badania laboratoryjne substancji czynnych zawartych w produktach biocídných. Więcej informacji.

USTAWODAWSTWO

Za wprowadzenie produktu biobójczego na rynek w prawodawstwa Unii Europejskiej stosuje się, co następuje:

  • Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek produktów biobójczych
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nie 1896/2000 na pierwszej fazy programu, o których mowa w artykule 16(2). 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nie 1687/2002 na dodatkowy okres powiadomienia w niektórych substancji czynnych na rynku celów biobójczych, o których mowa w artykule 4 ustęp 1. 1 Rozporządzenia (WE) nie 1896/2000Rozporządzenie Komisji (WE) nie 1451/2007 na drugiej fazy programu 10 lat, o których mowa w artykule 16(2). 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/8/ESNariadenie Komisji Europejskiej nie 1896/2000, nie 1687/2002 i nie 1451/2007.

 

Typy produktów biobójczych:

Preparaty dezynfekcji

1 produkty biobójcze przeznaczone do higieny osobistej
2 dla prywatnego i professional za pomocą środków odkażających i inne produkty biobójcze
3 produkty biobójcze higieny weterynaryjnej na
4 środki odkażające żywności i paszy
5 środki odkażające dla wody pitnej

Preparaty konserwowanie

6 produktów w pojemnikach blach dla preparatów Curing
7 przygotowań maty Curing
8 Produktów konserwacji drewna
9 Preserving roślin włóknistych, skóry, gumy, pryž i materiały polimerowe
10 Ochrona murarskie Preserving
11 preparatów suszenia dla urządzeń chłodniczych i systemów przetwarzania, które używają cieczy
12 Preparatów Preserving przeciwko formacji śluzu
13 ciecz stosowana podczas obróbki metali preparatów konserwowanie

Preparaty do zwalczania szkodników zwierzęcych

14 środki przeciwko gryzoniom
15 Awicydy
16 Moluskocydy
17 Preparaty środki do zwalczania ryb.
18 Insektycydy, akarycydy i produktów w celu zwalczania innych stawonogów innych
19 Repelenty i atraktanty

Inne preparaty

20 w sprawie preparatów konserwowanie żywności lub pasz
21 Preparaty przeciw rot
22 Balsamovacie i płynnych taksydermii
23 rozporządzenia stan inne kręgowce

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification